Om du har problem med att spela upp ljudfilerna, ladda ner en kompetent spelare, till exempel VLC, hämta VLC för Windows här.   För andra operativsystem, se här


Länkar för Låtas vänner

Här samlar vi ihop länkar till sajter av intresse för Låtas besökare. Den byggs upp successivt och vi tar gärna emot tips. Maila oss!

 

Musikinstrument allmänt

Musikinstrument - är "ett faktacentrum med det mesta du behöver veta om dina favoritinstrument".

 

 

Oddmusic - På engelska. En träffpunkt för folk som gillar udda instrument och ljudkällor. "Oddmusic.com is for anyone interested in unique, unusual, ethnic, or experimental music and instruments."

 

"The Musica Viva Encyclopedia - has grown over the years from a small collection of randomly collected notes to a rather comprehensive music knowledge resource. It serves both as a knowledge base itself and as a keywords based web directory with lots of links to all kinds of music related sites."

 

 

Chico Instrument Encyclopedia - På engelska. Bilder och texter om instrument från hela världen. "A sampler of some of the world's most interesting musical instruments."

 

Datadragon   -  På  engelska.  Här kan du höra ljudexempel på hur de vanligare instrumenten låter.  (Du kan ladda ner behövligt program från sajten.)


Lark in the morning - På engelska. Säljer exotiska musikinstrument cd och böcker etc. Intressant överblick med bilder även om du inte ska köpa något.  "The World's Largest Selection of Ethnic Musical Instruments. Plus Books, DVDs, Music & Accessories".

Experimental musical instruments. - På engelska. Hjälpmedel för in
strumentbygge, cd och böcker etc. "If you have an interest in musical instruments, with an emphasis on the out-of-the-ordinary, you're in the right place."


Om instrumentbygge

The Musical Instrument Makers Forum - An interactive forum for the discussion of musical instrument construction, design and repair; welcoming builders of all instruments at any skill level from expert to wannabe.

MIMForum Bookstore  - På engelska. Säljer böcker om och kring instrumentbygge. "Books on musical instrument construction relating to guitar building, violin making and other forms of lutherie, woodwinds and brass, keyboards, experimental musical instruments, books on acoustical physics and the physics of music."


Music Acoustics  - från University of South Wales .


"Everything (almost) You Wanted to Know About a Willow Flute"  -  från Northern California Spelmanslag.  Handlar alltså om sälgflöjten, stavflöjtens föregångare.

 

 

Ljudexperiment online

Science of Music   - På engelska. Här kan man leka med ljud, genom att klicka och dra på olika sätt. Det finns också videomaterial med ljudexperiment.

 

Tony -b s  online synt  -  kan man spela lite på


Diverse ljudeffekter

Stonewashed   -  Portal till fria ljudeffekter

Partners in Rhyme    -  Free sound effects

Ljudo  -  Samlade ljudeffekter

 

Evenemang

Svenska musikfestivaler

 

Svenska musiksajter

Svensk musik  -  STIM:s länksamling

 

 

UPP TILL STARTSIDAN

 

 

 

Coding by Campbell WebDev