Om du har problem med att spela upp ljudfilerna, ladda ner en kompetent spelare, till exempel VLC, hämta VLC för Windows här.   För andra operativsystem, se här


Kurser, föreställningar mm

På olika sätt vill vi  stimulera till ljudlust och eget musicerande. Nedan presenteras några former för kurser, verkstäder, events, föreläsningar, musikprogram, shower och utställningar. Hör av er och berätta om era förutsättningar, så kan vi skräddarsy något passande  -  eller prioritera bland förslagen nedan.  

Utbildning i skapande musik/instrumentbygge

Under olika former kan vi systematiskt lära ut lite om ljud och instrument allmänt, tillsammans bygga några instrument och sedan testa några olika samspelsmetoder, som funkar för vana som ovana.  Studiedagar, fortbildningar, lära känna-varandra-kurser mm är utmärka utbildningstillfällen.   Man kan närma sej "event-formen" om man så önskar.  Låtas föregångare Ljudlekslänken  anordnade bland annat ett stort studiedagsprojekt för daghemspersonal, där c:a 12000 personer över hela Sverige fick bygga varsitt fungerande instrument, leka med ljud och diskutera tillämpningar i arbetssituationen. Om man utbildar lokala handledare kan man hantera ganska stora grupper med få personer från oss. Arbete med små grupper och enskilda workshops är naturligtvis också möjligt. Hör av er för att diskutera former!

 

Öppna verkstäder

urkult 2010 - instrumentbygge

 

Om ni har en festival eller anläggning där det vistas folk och ni vill ha en kreativ aktivitet, som folk kan ansluta till som man vill, så ordnar vi instrumentbyggar-verkstäder, med eller utan gemensamma speltillfällen.  Med hjälp av vårt material och våra verktygssamlingar plus skriftliga beskrivningar kan många delta samtidigt och få det stöd och den hjälp de behöver.  Man kan på hyfsat kort till bygga fungerande sträng- och blåsinstrument, liksom olika rytminstrument.  Om så önskas kan folk samals efteråt och under ordnade men fria former utforska och spela på de byggda instrumenten tillsammans. Vi har genom åren arrangerat sådana verkstäder på bland annat Musikmuséet i Stockholm, Moderna Muséets verkstad och olika utomhusfestivaler, senast på Urkultfestivalen ett antal år på 2000-talet.  Ladda ner ett infoblad om instrumentbyggarverkstäder.

 

Skapande skola

Estetiska lärprocesser och ämnesöverskridande har blivit honnörsord i skolans utveckling. Under 2010 har vi jobbat med workshops och "demonstrationsföreställning" för lärare via Rikskonserters m.fl. projekt Tonspråk. VI genomförde våren 2012 ett program för 8-klassare i Linköping, där vi hade teorigenomång, istrumentbygge och uppspel för resten av årskursen under en dag, ett program som funkade bra, och som även kan utsträckas i tiden.  Se bifogat infoblad skolfolk

 

Spel och bygge med barngrupper

Barns spontana lust att låta kan användas som utgångspunkt för att utvecka spel tillsammans. Det handlar mycket om att tillföra och utveckla lyssnandet. Vi använder också olika lekar där ljud ingår. På sajten och på youtube (soundwellcom)  finns  videor med musicerande barn att titta och lyssna på.  Vi kommer gärna till daghem eller till öppna träffar med barn på bibliotek eller andra samlingslokaler.

 

Spel  med funktionshindrade

Institutioner där personer med olika funktionshinder vistas kan ha stor nytta av en kurs i skapande musik, där såväl personal som brukare kan ge sej in i ett gemensamt musikskapande, bland annat med hjälp av Låtas lättspelade instrument. Krummeluren, som kan spelas med mycket minimal motorik, är framtagen med stöd av Statens Institut för handikappfrågor i skolan. Låtas spelsätt tillåter ett kreativt musikskapande med resurser som alla har.

 

Seminarier för musikpedagoger

Ludlekslänken/Låta  har bland annat utvecklat en "musikpedagogik från början", där man tar tillvara den medfödda musikalitet som alla besitter till att testa och bygga på musikskapandets enklaste grunder, som kroppens puls, språkets rytmer och ett fritt kommunicerande med ljud. Med denna metod som en av utgångspunkterna kan vi samtala om och testa olika musikpedagogiska idéer.

 

Musikens makt och mystik

I dag förekommer många icke-musikaliska sammanhang där man provar olika meditationer och  gemenskapsritualer som metod för personlig och andlig utveckling.  Musiken är en självklar form att närma sej dessa sammanhang, samtidigt som det saknas kurser med betoning på musik som ett andligt uttryck. Musik är ett utmärkt medel för att överskrida sina egocentriska perspektiv och identifiera sej med helheter och gå in i ett flödande uttryck. Musik att "aktivt gå förlorad i"  är inte svår att skapa, det handlar om att ge sig själv och varandra tid , öva inlevelse och utlevelse, och låta musiken skapas i stundens dynamik. Med hjälp av enkla instrument ökar vi lyssnarförmågan och slappnar av mer och mer i vad som skapas. Låter musiken ta över och blir ett med helheten - i bästa fall.

 

Interaktivt föredrag

Vi erbjuder också föredrag om ljud och musikinstrument allmänt, liksom om musikskapandets grunder och den speciella "musik-från-början-pedagogik som Låta använder. . Detta om ni vill i huvudsak s itta still och lyssna :-) .  Men lite medverkan erbjuds.  Eller som förberedelse till en instrumentbyggarkurs.

 

Evolution

Detta är egentligen en komposition för det experimentella bandet Great Learning Orchestra, som mycket väl går att använda som ”slutprodukt” i flera av de projekt som nämns här, som skapande skola eller studiedagar för vuxna. Man använder instruktioner från ett textbaserat partitur för att skapa en ljudkomposition.

Upptäcktsfärd i musikens världJohannes Bergmark och Anders Erkéus vid Tonspråk

En föreställning med plats för deltagare i alla åldrar. Om ljudens och musikens fantastiska värld. När blir ljud musik? Kan man prata med musik? Hur börjar man? Vi visar och prövar, släpper fram musikanten i oss. Använder fantasin och använder fantastiska nya musikinstrument att göra musik med, instrument som nästan spelar sej själva. Och använder allting som instrument. Involverar deltagarna i spel och kanske dans. Ladda ner ett infoblad om upptäcktsfärden.

 

Vi spelar rum

Städskrubbsorkester

 

Efter en lyckad test i Norrtälje konsthall  erbjuder vi en unik föreställning, anpassad till valfri miljö. Vi letar upp musiken i ett rum med sitt innehåll, ditt kontor, din skolsal, en verkstad eller en utemiljö som en järnvägsstation, ett torg, en butik  och spelar på själva rummet. I Norrtälje spelade vi en städskrubb (se bilden) och stora källaren.   Det finns gott om rytminstrument och kanske även andra klingande föremål överallt.  Vi gör en liten komposition där vi förvandlar ett rum eller en plats till en konsertsal eller en musikarena  där dess egna ingredienser blir instrument.

 

En resa med Rumi

bandetEtt nytt spännande projekt där ett antal personer som gillar 1200-talspoeten och mystikern Rumi ger sej ut på en resa med ord, ljud och musik för att fånga stämningar och uttryck från hans liv och verk. Vi har hittils genomfört en performance med Låtas instrument och Rumis texter på 4 språk, som förevisats två gånger. En informativ och suggestiv helhetföreställning kring Rumi med berättande, diktuppläsningar på persiska och svenska (nyöversatta) , bilder och musik finns också, som visats en gång hittills. En entimmesvariant på detta program med svenska och persiska dikter genomfördes med framgång på två bibliotek i Stockholm  våren 2012, tillsammans med en öppen scen på slutet, och vi genomför gärna detta i fler liknande sammanhang. Är du nyfiken och vill se en föreställning, hör av dej!  Mindre varanter som enbart diktläsningar kan vi också göra.  Här finns ett blad om det senare programmet.

 

 

 

Utställningar

Ljudgrottor och ljudmaskiner är spännande att spela på och upptäcka ljud i. Vi har gjort sådana interaktiva utställningar bland annat i Upplands Väsby (Ljudit) och på Musikmuséet i Stockholm (Första versionen av Klåjnk).  Vi kan bygga upp en ljudande installation eller en utställning om ljud och musikinstrument allmänt, varhelst det passar sej.

 

Vill du veta mer och diskutera upplägg mm?  Markera i rutan på beställningsformuläret så hör vi av oss. Du kan också kontakta oss på något av dessa sätt:

e-posta: info@soundwell.com Ringa 08-799 98 97, från annat land än Sverige: +46-8-799 98 97 skriva till Låta, Humblegatan 5 A, 172 39 Sundbyberg, (Sverige) åka till Sundbyberg och besöka verkstaden , se karta - ring först!

 

UPP

TILL BESTÄLLNINGSFORMULÄRET 

TILL STARTSIDAN

Coding by Campbell WebDev