Om du har problem med att spela upp ljudfilerna, ladda ner en kompetent spelare, till exempel VLC, hämta VLC för Windows här.   För andra operativsystem, se här


Enhandsblockflöjt

Enhandsblockflöjten eller enhandsflöjten är en typ av flöjt, som förekommer i en del folkmusikkulturer, och den förekom också hos trubadurer i medeltidens Europa. Finessen med flöjten är att man kan spela en vanlig skala med en hand. Den medeltida varianten kallas också tabor pipe och trubadurerna brukade spela en liten handtrumma med andra handen. Flöjtens skala fås med hjälp av endast tre fingerhål. Man använder tummen för ett hål på baksidan, och pekfingret och lillfingret för de två andra hålen. Man håller den mellan långfingret och ringfingret, vilket möjliggör att ta toner med alla hålen öppna.

 

Den finns i högerhands- och vänsterhandsvariant i tonarterna C och F. C-flöjten har c:a 60 cm från mun till lillfingerhålet, F-flöjten c:a 45 cm. För att underlätta att nå hålen på C-flöjten finns också en böjd variant av denna att beställa, med 55 cm från mun till lillfingerhål.

 

Man får tonerna genom att dels täcka hål med fingrarna, dels blåsa olika hårt. I tabellen betyder de vita ringarna öppna hål, de svarta prickarna betyder täckta hål. 

TON

Lillfingret

Pekfingret

Tummen

Blåsstyrka

C

1

D

1

E

1

F

1

G

2

A

2

H

2

C

3

D

3

E

4

F

4

Utöver de markerade tonerna kan man också få toner däremellan genom att halvtäcka hål.


Flöjten är som synes mycket lik en Stavflöjt, men utnyttjar endast delvis dennas teknik med att blåsa olika hårt. Man kan säga att man fyller ut luckorna i Stavflöjtens nedre tonförråd med att använda fingerhålen, så man får en diatonisk skala (motsvarande pianots vita tangenter)

 

Pris 245:- inkl moms.

 

Enhandsblockflöjten har varit lösningen på mångas fingermotoriska problem med flöjtspel. Se till exempel detta pr-citat, maila gärna in fler!:

Brev från USA om Enhandsblockflöjten

 


UPP

TILL BESTÄLLNINGSFORMULÄRET 

TILL STARTSIDAN

Coding by Campbell WebDev