Om du har problem med att spela upp ljudfilerna, ladda ner en kompetent spelare, till exempel VLC, hämta VLC för Windows här.   För andra operativsystem, se här


Träspel - xylofon för samspel

xylofon , träspel, amadinda Trä låter vackert. Stora xylofoner har traditionellt saknats i den svenska musikkulturen, men har introducerats i en del sammanhang de senaste decennierna, ibland under exotiska namn som amadinda eller marimba. Det har till exempel handlat om ganska avancerade kurser i självbyggeri, om musiklådeprojekt och öppna musikverkstäder och musikfester. Ofta har en stor xylofon använts som gruppspelsinstrument bland barn och ungdom. Det här Träspelet är utvecklat ur dessa erfarenheter, dels för att få en mjuk och melodisk klang, dels för att vara praktiskt att hantera i olika verksamheter.  Längden är  103 cm,  längsta tonstaven 80 cm.

samspel på xylofon Spela ihop. För att man ska kunna spela flera på Träspelet så medföljer åtta spelpinnar, så att fyra vuxna kan spela tvåhändigt eller upp till åtta barn kan spela med en pinne var (man får faktiskt plats om man samsas, vilket brukar gå bra). Man spelar då helst på stavarnas ändar.


tjej på xylofon Eller solo. Spelet är också ett fint soloinstrument, som inte kräver avancerad motorik, med sina breda stavar.

 

Typ av skala. Xylofonen finns i två grundutformningar, med pentatonisk (femtonig) eller vanlig (sjutonig) skala. Den femtoniga skalan är av den typ man får när man använder de svarta tangenterna på ett piano. Det pentatoniska spelet passar utmärkt att använda när man är några stycken, som samlas runt det för att ljudleka, "jamma", improvisera tillsammans. Då använder man spelet i princip som en trumma, d.v.s man slår på olika ställen (här stavar) för att få olika klang. Man spelar rytmiskt, och använder de klanger, som uppstår när man blandar tonerna på olika sätt. Träspelet ger dock en mer melodisk klang än en trumma, och med 4-5 vuxna eller upp till 8 barn som spelar kan man få mycket suggestiva och vackra klanger, framför allt om man håller på tillräckligt länge för att hinna lyssna sej in i helheten ordentligt.

Den andra varianten av träspelet har en sjutonig skala, som motsvaras av de vita tangenterna på ett piano. Även denna variant kan användas för gemensam improvisation, även om klangerna då blir mera "grötiga" om det är många som spelar på samma spel. Med denna variant kan man också med fördel till exempel göra arrangemang, där någon spelar melodi och någon/några annan/andra ackompanjerar med ackord, medan man spelar från varsin sida. Eller naturligtvis använda instrumentet i ett traditionellt arrangemang med andra instrument.


Priset är 4900:-  (3920:- + moms)   c:a en månads leveranstid f.n.

dam spelar xylofon Träspel med ben. (OBS. Levereras ej för tillfället) Båda typerna kan också fås i varianter med fällbara ben och inbyggd klangbotten. Dessa spel ger alltid maximal klang och de kan enkelt placeras i olka miljöer. Vid behov kan även dessa spel  användas på marknivå, med benen ihopfällda. Man kommer också utmärkt åt att spela det benförsedda spelet från en rullstol.

 

Till alla träspelen medföljer ett litet häfte med tips på spelsätt, och ljudlekar, som kan användas, både vid improvisation och ackordspel. 

 

 

Här prövar några 5-åringar spelet:

 

 

 

UPP

HUR SPELET FUNGERAR

TILL BESTÄLLNINGSFORMULÄRET

TILL STARTSIDAN Coding by Campbell WebDev