Om du har problem med att spela upp ljudfilerna, ladda ner en kompetent spelare, till exempel VLC, hämta VLC för Windows här.   För andra operativsystem, se här


Multiflöjt


multiflöjt Multiflöjten är en verkligt proffsredskap, en variant av Stavflöjten. Multiflöjten är tolv flöjter i en! Genom att kombinera ett munstycke med någon av 12 olika långa flöjtkroppar, så kan man spela i alla tonarter. Det är bara att koppla på ett nytt rör, ur det överskådliga fodralet, så har du en naturtonsflöjt i valfri tonart. Rören är tydligt utmärkta med vilken tonart man får.
Varje rör, som kan kopplas till munstycket har två skalor, som du kan blanda. Du får liksom med den enkla stavflöjten fram en skala när du blåser olika hårt med nedre änden öppen, och du får en annan skala när du helt håller för nedre änden. Se beskrivningen av den enkla stavflöjten .

Med multiflöjten kan du spela tillsammans med vilka instrument som helst i vilka melodier som helst - fortfarande förståss med naturtonskalans möjligheter och begränsningar. Det handlar fortfarande om att låta flöjten låta, ta de toner som kommer, och pröva och lyssna sej fram i början.

Multiflöjten kommer med böjt munstycke, för att man ska kunna lättare hantera de längsta påkopplingsrören.

De tillgängliga skalorna börjar med g , som fås med det längsta röret, och slutar med fiss, som fås med det kortaste. Avståndet till nederänden med det längsta röret monterat är c:a 80 cm. Det medföljer en tabell, där tonförrådet för alla varianterna anges.

 

Pris  794:- inkl moms.

Extra munstycken kan köpas separat, om man till exempel vill ha två flöjter klara för ett tonartsbyte under en melodi.  Pris 190:- inkl moms.

 

I det praktiska tygfodralet finns plats för två munstycken. Se videon nedan.

 

 

 

"Fantasiskt instrument"  ,  David Axelsson, Nacka

 

UPP 

HUR DEN FUNGERAR

TILL BESTÄLLNINGSFORMULÄRET 

TILL STARTSIDAN

Coding by Campbell WebDev