Om du har problem med att spela upp ljudfilerna, ladda ner en kompetent spelare, till exempel VLC, hämta VLC för Windows här.   För andra operativsystem, se här


 

Stavflöjt

stavflöjt, sälgflöjt, övertonsflöjt

Stavflöjten är Krummelurens lillebror. Liksom den är Stavflöjten i grunden en naturtonsflöjt där de olika tonerna fås genom att man blåser olika hårt. Flöjttypen kallas ibland övertonsflöjt eller sälgflöjt, det senare efter att man kan göra liknande flöjter av savande trädkvistar på våren.

 

sälgföljt, stavflöjt, övertonsflöjt  spel Flöjten har två skalor, som du kan blanda. Du får fram en skala när du blåser olika hårt med nedre änden öppen, och du får en annan skala när du helt håller för nedre änden. Genom att kombinera dessa två skalor kan du använda ett drygt tiotal toner för spelet. Du kan alltså växla mellan att ha änden öppen och hålla för den under spelet. Dessutom kan du få fram ytterligare effekter, genom att till hälften täcka nedre änden, varvid den "öppna" tonen sänks något. På så sätt kan man efter lite övning få fram ett mycket varierat spel.

barn med böjd övertonsflöjt, naturtonsflöjt, sälgflöjt, stavflöjt Flöjten är bra till att hitta på sina egna melodier medan man spelar. Det spelsätt som funkar bäst i början är att spela på, - att inte fundera så mycket på vilka toner som kommer. Att låta flöjten låta, ta de toner som kommer, och pröva och lyssna sej fram. Den kan då faktiskt bete sej ganska självspelande.

Flöjten kan också fås i en böjd variant. Detta är praktiskt om man inte har så långa armar, då det blir lättare att komma åt flöjtens nederände.

I standardutförande är Stavflöjten 69 cm lång (c:a 63 cm i böjd version). Den har då en naturtonskala i C. På begäran kan den också fås i andra tonarter.  VI har en variant i F framme, som är bra för mindre barn, eftersom den är kortare (54 cm).

Pris 190:-  inkl moms.

 För den som vill använda en stavflöjt i orkestersammanhang eller som av andra skäl vill kunna spela i alla tonarter har vi tagit fram en multiflöjt, där man kan få alla tonarter genom att koppla på olika rörlängder till samma munstycke.

 


UPP 

HUR DEN FUNGERAR

TILL BESTÄLLNINGSFORMULÄRET 

TILL STARTSIDAN

Coding by Campbell WebDev