Instrument för pedagoger

 Om du har som jobb att stödja och lära barn, funktionshindrade eller ”omusikaliska” att ta sej fram i ljudens värld eller den stora världen, så är Låtas instrument perfekta redskap. Musikens grunder kommer så nära som möjligt, både de grunder vi har i oss och de toner vi använder. Med de ”färdiga” instrumenten får du en precision och hållbarhet som underlättar koncentrationen på det rent musikaliska. Om ni bygger instrument tillsammans skapar ni en bra grund för att dels förstå hur de fungerar, dels för att vilja spela tillsammans på sina egna instrument.

Instrumenten är särskilt lämpade för gemensam improvisation, i form av ljudlekar eller små kompositioner, som ger utrymme för egna initiativ. Några tips på sådana ljudlekar och spelsätt medföljer Krummeluren och Träspelet. Naturligtvis kan man också använda instrumenten i traditionella musikarrangemang av olika slag. Att spela flera på Träspelet stimulerar lyhördheten och underlättar ett tätt samspel. Om man använder Träspelet som rytm- och klanginstrument kan man samla många runt detsamma, åtta barn eller fyra vuxna brukar gå bra.

Flöjterna är också utmärkta, om man vill berätta om tonernas och skalornas uppbyggnad, med övertonsspektra och intervallens fysikaliska bakgrund, i och med att de ger den rena naturtonserien . Vid behov kan instrumenten fås i andra tonarter än de givna. Skriv en rad när ni beställer, så kan vi prata om saken.

Byggbeskrivningarna omfattar alla instrumenttyper och beskriver enkla instrument som går att bygga på någon timme. Detta möjliggör att spela tillsamans på dem vid samma tillfälle, så man fär en ”rivstart” med att uppleva instrumentet i funktion.  Det minskar risken för att de hamnar ”på hyllan”.

För övrigt: Det viktigaste tipset till pedagoger, när det gäller att lära ut musik brukar ändå vara: Försök att se till att du har roligt själv, och hitta sätt att lära ut där du själv får utrymme att uttrycka dej. (De tysta budskapen går ju alltid fram, din musiklust sprider sej).

UPP   TILL BUTIKEN