Instrument för barn

 Alla barn är musikanter. Med sin spontana lust att pröva och leka med ljud och musik har de gratis en viktig egenskap, som behövs för att utvecklas musikaliskt. Den inställningen finns alla skäl att ta tillvara, och söka behålla, när det vuxna livets krav på perfektion och prestation tränger sej på. Visst behöver barnen stöd att lära sej mer, främst att lyssna och strukturera sej, men alltför ofta medför deras möten med vuxnas musikaliska ambitioner att de tappar lusten, och slutar som vuxna, som anser sej omusikaliska.

Det handlar om att i görligaste mån inte utsätta barn för vad som upplevs som tragglande, inte-röra-attityder till instrument, hyssjanden från vuxna som upplever sej störda o.s.v., om man på allvar vill ge dem chansen att bli kreativa musikskapare som vuxna. Det är inte lätt alla gånger, och naturligtvis inte alltid på sin plats, men det finns sätt att underlätta en positiv attityd från oss vuxna. Ett givet sätt är att själva ge oss in i och ta vara på barnens musik- och ljudlekande, så som det pågår, och låta oss själva inspireras att utveckla vår egen musiklust, samtidigt som vi kan bidra med vår större lyhördhet och tillföra våra egna musikkunskaper, på vilken nivå de än må vara.

 

Något som också underlättar för barnens musikalitet att utvecklas är att låta dem ha en stor och fri tillgång till musikinstrument. Det underlättas naturligtvis av om instrumenten ifråga är hållbara och robusta, och samtidigt har så mycket musik som möjligt att bjuda på. Här kommer Låtas flöjter och xylofoner in i bilden. Alla Låtas instrument har växt fram i ett långvarigt musicerande med barn och vuxna i olika sammanhang. Instrumenten passar bra för barns spontana sätt att närma sej. De färdiga instrumenten  är hållbara och klarar alltså av att barnen prövar sej fram och hanterar dem spontant. Man behöver inte som vuxen stå bakom och se till att ett ömtåligt instrument inte går sönder.  De självbyggda instrumenten man kan göra med byggbeskrivningarna kan bli mindre robusta, men å andra sidan kan man lätt laga dem om de går sönder.

Instrumenten är i första hand improvisationsinstrument, vilket passar bra för barns spontana uttryck. Att skapa musik i stunden är inte svårt, bara man tillåter sej att använda det som man får fram. Det är till exempel kul och imponerande att se hur ganska små barn kan utföra ett ljudsamtal tillsammans (se videon), om man ger dem varsitt instrument. Om man ber dem att använda instrumenten till att ”prata” med varandra, att lyssna och svara på den andre, så blir det ofta bra och kul musik av det. Vuxna har faktiskt mycket att lära av barns sätt att spontant uttrycka sej med musik. Samtidigt kan vi vuxna bidra med att stimulera dem till att lyssna på vad man gör och på varandra, och på så sätt hjälpa till att utveckla deras musicerande.Instrumenten kan naturligtvis användas till arrangemang och solospel mm, då man använder de skalor som instrumenten har.  Den ena varianten av träspelet och enhandsblockflöjten  går också att ackompanjera och spela många kända melodier på.

Krummeluren ser kul ut och låter skojigt. Man kan leka med den på många olika sätt, i och med den flexibla slangen. Och dess längd gör att det uppstår många toner, bara när man blåser olika hårt. Mycket robust, idealisk för barn i alla åldrar.

Stavflöjten och Multiflöjten kräver lite mer teknik för att ge samma tonförråd som Krummeluren , eftersom man bör använda en hand för att växelvis täppa till och öppna den nedre änden. Den krökta varianten av Stavflöjten är att föredra om man har så korta armar att man inte når ner till änden med en rak flöjt. Kul och enkelt instrument, instrumenttypen är populär bl.a. hos folkmusikgrupper.

Träspelet är ett idealiskt gruppspelsinstrument, där upp till åtta barn kan samlas runt spelet och spela tillsammans. Modellen är särskilt lämplig för skolor och daghem mm, där man behöver snabbt kunna ta fram ett instrument och använda det för att sedan lätt ställa undan det igen, eftersom stavarna är fastmonterade och det finns uttag att förvara spelpinnarna i. (Xylofoner kommer annars ofta i ”lösbitssystem”, viket gör att de måste moteras upp och ned, delar kommer bort m.m.) Lekar som man kan göra med instrumentet medföljer i en beskrivning. Det med ”vanlig” skala är bäst för spel av kända melodier, medan det femtoniga (pentatoniska) är mest lämpat för gemensam improvisation med rytm och klang. Det är dags att släppa in de stora xylofonerna i den svenska musikens värld, de frodas i alla andra världsdelar.

Slagan är ett roligt rytminstrument som sedan nyligen också finns till salu.

Att bygga musikinstrument med barn är en populär gruppsyssla. Med hjälp av våra beskrivningar kan man se till att det blir fungerande instrument som resultat, utan att det tar alltför lång tid.  Instrumenten representerar den enklaste varianten av olika instrumenttyper. Med goda förberedelser av vuxna hjälpare kan varje deltagare få ett fungerande instrument som man sedan kan spela på.

Vill ni ha en liten puff i att jobba med barn och musik – hör av er för en kurs, spel- eller byggträff eller ett föredrag.

UPP      TILL BUTIKEN