Kurser mm

På olika sätt vill vi  stimulera till ljudlust och eget musicerande. Nedan presenteras några former för musikkurser, verkstäder, events, föreläsningar, musikprogram, shower och utställningar. Hör av er och berätta om era förutsättningar, så kan vi skräddarsy något passande  –  eller prioritera bland förslagen nedan.

Under olika former kan vi systematiskt lära ut lite om ljud och instrument allmänt, kanske tillsammans bygga några instrument och sedan testa några olika samspelsmetoder, som funkar för vana som ovana.  Studiedagar, fortbildningar, lära känna-varandra-kurser mm är utmärka utbildningstillfällen.   Man kan närma sej ”event-formen” om man så önskar.  Låtas arbete bygger på decennier av musicerande med barn och vuxna i olika sammanhang. Bygge och spel på instrument man bygger själv och samtal kring musiken och musikskapandets grunder har varit bärande inslag. Föregångaren Ljudlekslänken  anordnade bland annat ett stort studiedagsprojekt i samverkan med dåvarande Rikskonserter för daghemspersonal, där c:a 12000 personer över hela Sverige fick bygga varsitt fungerande instrument, leka med ljud och diskutera tillämpningar i arbetssituationen. Funktionsvarierade och professionella ljudvänner har i lika grad deltagit i och gillat idéerna.

Öppna verkstäder
Skapande skola
Spel och bygge med barngrupper
Spel  med funktionsvarierade
Seminarier för musikpedagoger
Musikens makt och mystik
Interaktivt föredrag
Evolution
Upptäcktsfärd i musikens värld
Vi spelar rum
En resa med Rumi
Utställningar

Öppna verkstäder

Om ni har en festival eller anläggning där det vistas folk och ni vill ha en kreativ aktivitet, som folk kan ansluta till som man vill, så ordnar vi instrumentbyggar-verkstäder, med eller utan gemensamma speltillfällen.  Med hjälp av vårt material och våra verktygssamlingar plus skriftliga beskrivningar kan många delta samtidigt och få det stöd och den hjälp de behöver.  Man kan på hyfsat kort till bygga fungerande sträng- och blåsinstrument, liksom olika rytminstrument.  Om så önskas kan folk samlas efteråt och under ordnade men fria former utforska och spela på de byggda instrumenten tillsammans. Vi har genom åren arrangerat sådana verkstäder på bland annat Musikmuséet i Stockholm, Moderna Muséets verkstad och olika utomhusfestivaler, som på Urkultfestivalen ett antal år på 2000-talet, senast inomhus i Avesta och Skarpnäck.  Ladda ner ett infoblad om instrumentbyggarverkstad.

Upp

 Skapande skola

Estetiska lärprocesser och ämnesöverskridande har blivit honnörsord i skolans utveckling. Under 2010 har vi jobbat med workshops och ”demonstrationsföreställning” för lärare via Rikskonserters m.fl. projekt Tonspråk. VI genomförde våren 2012 ett program för 8-klassare i Linköping, där vi hade teorigenomgång, instrumentbygge och uppspel för resten av årskursen under en dag, ett program som funkade bra, och som även kan utsträckas i tiden.  Se infoblad om skapande skola.

Upp

 Spel och bygge med barngrupper

  Barns spontana lust att låta kan användas som utgångspunkt för att utveckla spel tillsammans. Det handlar mycket om att tillföra och utveckla lyssnandet. Vi använder också olika lekar där ljud ingår. På sajten och på youtube (soundwellcom)  finns  videor med musicerande barn att titta och lyssna på.  Vi kommer gärna till daghem eller till öppna träffar med barn på bibliotek eller andra samlingslokaler.

Upp

Spel  med funktionsvarierade

Institutioner där personer med olika funktionsvariationer vistas kan ha stor nytta av en kurs i skapande musik, där såväl personal som brukare kan ge sej in i ett gemensamt musikskapande, bland annat med hjälp av Låtas lättspelade instrument. Krummeluren, som kan spelas med mycket minimal motorik, är framtagen med stöd av dåvarande Statens Institut för Handikappfrågor i skolan. Låtas spelsätt tillåter ett kreativt musikskapande med resurser som alla har.

Upp

Seminarier för musikpedagoger

Ljudlekslänken/Låta  har bland annat utvecklat en ”musikpedagogik från början”, där man tar tillvara den medfödda musikalitet som alla besitter till att testa och bygga på musikskapandets enklaste grunder, som kroppens puls, språkets rytmer och ett fritt kommunicerande med ljud. Med denna metod som en av utgångspunkterna kan vi samtala om och testa olika musikpedagogiska idéer, eventuellt med instrumentbygge.  Ett lyckat sådant seminarium genomfördes med kulturskolelärare i Avesta hösten 2017.

Upp

Musikens makt och mystik

I dag förekommer många icke-musikaliska sammanhang där man provar olika meditationer och  gemenskapsritualer som metod för personlig och andlig utveckling.  Musiken är en självklar form att närma sej dessa sammanhang, samtidigt som det saknas kurser med betoning på musik som ett andligt uttryck. Musik är ett utmärkt medel för att överskrida sina egocentriska perspektiv och identifiera sej med helheter och gå in i ett flödande uttryck. Musik att ”aktivt gå förlorad i”  är inte svår att skapa, det handlar om att ge sig själv och varandra tid , öva inlevelse och utlevelse, och låta musiken skapas i stundens dynamik. Med hjälp av enkla instrument ökar vi lyssnarförmågan och slappnar av mer och mer i vad som skapas. Låter musiken ta över och blir ett med helheten – i bästa fall.

Upp

Interaktivt föredrag

Vi erbjuder också föredrag om ljud och musikinstrument allmänt, liksom om musikskapandets grunder och den speciella ”musik-från-början-pedagogik som Låta använder. . Detta om ni vill i huvudsak sitta still och lyssna 🙂 .  Men lite medverkan erbjuds.  Eller som förberedelse till en instrumentbyggarkurs.

Upp

Evolution

Detta är egentligen en komposition för det experimentella bandet Great Learning Orchestra, som mycket väl går att använda som ”slutprodukt” i flera av de projekt som nämns här, som skapande skola eller studiedagar för vuxna. Eller i något annat sammanhang. Man använder instruktioner från  ett textbaserat partitur för att skapa en ljudkomposition. En möjlighet är att integrera med andra uttrycksformer och med NO-undervisning.

Upp

Upptäcktsfärd i musikens värld

 En föreställning med plats för deltagare i alla åldrar. Om ljudens och musikens fantastiska värld. När blir ljud musik? Kan man prata med musik? Hur börjar man? Vi visar och prövar, släpper fram musikanten i oss. Använder fantasin och använder fantastiska nya musikinstrument att göra musik med, instrument som nästan spelar sej själva. Och använder allting som instrument. Involverar deltagarna i spel och kanske dans. Ladda ner ett infoblad om  upptäcktsfärden

Upp

Vi spelar rum

Efter en lyckad test i Norrtälje konsthall  erbjuder vi en unik föreställning, anpassad till valfri miljö. Vi letar upp musiken i ett rum med sitt innehåll, ditt kontor, din skolsal, en verkstad eller en utemiljö som en järnvägsstation, ett torg, en butik  och spelar på själva rummet. I Norrtälje spelade vi en städskrubb (se bilden) och stora källaren.   Det finns gott om rytminstrument och kanske även andra klingande föremål överallt.  Vi gör en liten komposition där vi förvandlar ett rum eller en plats till en konsertsal eller en musikarena  där dess egna ingredienser blir instrument.  Här en liten tipssammanställning om att spela på allt.

Upp

 

En resa med Rumi

Ett annorlunda spännande projekt kring 1200-talspoeten och mystikern Rumi  med ord, ljud och musik för att fånga stämningar och uttryck från hans liv och verk. Vi har genomfört ett antal föreställningar med Rumis texter på 2-4 språk, ibland med Låtas instrument. En informativ och suggestiv helhetsföreställning kring Rumi med berättande, diktuppläsningar på persiska och svenska (nyöversatta) , bilder och musik. En entimmesvariant på detta program med svenska och persiska dikter genomfördes med framgång på två bibliotek i Stockholm  våren 2012, tillsammans med en öppen scen på slutet, och vi genomför gärna detta i fler liknande sammanhang. Är du nyfiken och vill se en föreställning, hör av dej!  Mindre varianter som enbart diktläsningar kan vi också göra.  Här finns  ett blad  om det senare programmet.

Upp

Utställningar

större bild på ljudmakeriets multiinstrumentLjudgrottor och ljudmaskiner är spännande att spela på och upptäcka ljud i. Vi har gjort sådana interaktiva utställningar med Ljudlekslänken, bland annat i Upplands Väsby (Ljudit), uppbyggd med besökarna på Moderna Muséerts verkstad och på Musikmuséet i Stockholm (Första versionen av Klåjnk), samt på senare tid i Skarpnäcks kulturhus  (Ljudmakeriet) 2017.   Vi kan bygga upp en ljudande installation eller en utställning om ljud och musikinstrument allmänt, varhelst det passar sej.

Upp

Vill du veta mer och diskutera upplägg mm?   Du kan  kontakta oss på något av dessa sätt:

e-posta: info [at} soundwell.com, Ringa 0700 222 198, från annat land än Sverige: +46-700 222 198 skriva till Låta, Humblegatan 5 A, 172 39 Sundbyberg, (Sverige) åka till Sundbyberg och besöka verkstaden , se karta – ring först!

UPP      TILL BUTIKEN